2023ನೇ ವರ್ಷ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ! ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಗೃತಿ ಅವಶ್ಯ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ 2022 ರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. 2022ನೇ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಲಾಭಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಧನ ನಿಮ್ಮತ್ತಿರ ಬರುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದಾರೆ  ಹೊಸಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೀರಿ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದೀರಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾಗಲಿದ್ದೀರಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಂತಾನಭಾಗ್ಯ ಈ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವು ಇತರರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತೀರಿ.


ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಂಗಾರದ ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಗೌರವ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ವಾಸಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರವಾರ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ.
ಶನಿವಾರ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.